تازه‌های فناوری و کامپیوتر

دسته: روبات

پیشرفت های فناوری در درمان: نانوروبات‌هایی برای نابودی سلول های سرطانی

فناوری به هر بخشی از دنیا وارد شده است. همگام با خودکارسازی کارخانه های تولیدی، جایگزینی روبات های گفتگو کننده بجای انسان ها و اندازه گیری سطح آب در سد، بخش درمان و سلامت نیز تحت نفوذ فناوری بوده اند. بخش های متفاوتی در بخش درمان پیش تر به فناوری وابسته بوده اند. از دستگاه های بررسی قند خون تا…

محققان پوستی ساخته اند که قابلیت درمان خودش را دارد

این پوست الکترونیک می توان دما و فشار را احساس کرده و خودش را در صورت آسیب دیده شدن، درمان کند. پوستِ ما بخش بزرگی از چیزی است که ما از طریق آن دنیای مان را احساس می کنیم. و شاید حالا یک گام به حس ماشینی شدن نزدیکتر شده باشیم با تشکر از دانشگاه Boulder برای ساخت یک پوست…